Hỏi đáp kỹ thuật

Câu hỏi của bạn:
cty có làm việc thu 7 voi chu nhat hok vậy anh chi
Tên của bạn:
OANH
Ngày gửi:
15-03-2014 09:10
Trả lời:

Cty làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần bạn nhé! Vui lòng xem chi tiết tại

http://suachuamacbook.vn/thong-tin/chinh-sach-bao-hanh